OC ZAWODOWE - Ubezpieczenia Kielce 'Na Rogatce' - ubezpieczenia kielce, ubezpieczenia komunikacyjne kielce, ubezpieczenie w podróży kielce, ubezpieczenia na życie kielce, ubezpieczenie medyczne kielce

Idź do spisu treści

Menu główne:

OC ZAWODOWE

Ubezpieczenia zawodowe

Odpowiedzialność Cywilna Zawodowa - staje się na naszym rynku coraz powszechniejsze i popularniejsze. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody spowodowane na skutek wykonywania swojego zawodu. Składka jest wyliczana na podstawie wysokości sumy gwarancyjnej, a także rodzaju wykonywanego zawodu czy prowadzonej działalności.

- OC zawodowe lekarzy
- jeśli podczas wykonywania służbowych obowiązków nieumyślnie zostanie wyrządzona pacjentowi szkoda lub przez przypadek jego śmierć, wtedy roszczenia finansowe pacjenta lub osób trzecich zostaną pokryte z polisy OC.

- OC nauczycieli
- polisa obejmie zniszczenie mienia oraz szkody wyrządzone uczniom lub wychowankom.

- OC notariusza
- jeżeli podczas pełnienia obowiązków notarialnych zostanie popełniony błąd i klient zostanie narażony na straty finansowe, wtedy odszkodowanie zostanie pokryte z polisy OC.

- OC menadżerów
- polisa menadżera obejmie m.in. szkody finansowe powstałe wskutek źle wykonanej pracy. Nie obejmuje natomiast odszkodowania za spowodowaną przez menadżera śmierć czy uszkodzenie ciała osobie trzeciej.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego