TURYSTYCZNE - Ubezpieczenia Kielce 'Na Rogatce' - ubezpieczenia kielce, ubezpieczenia komunikacyjne kielce, ubezpieczenie w podróży kielce, ubezpieczenia na życie kielce, ubezpieczenie medyczne kielce

Idź do spisu treści

Menu główne:

TURYSTYCZNE

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne przez większość firm ubezpieczeniowych oferowane jest najczęściej w pakietach. Pakiety podstawowe obejmują na ogół ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP), zwrot kosztów leczenia m.in. pobytu w szpitalu (KL) oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Niektóre towarzystwa dołączają w ramach podstawowej oferty czasową pomoc medyczną oraz pomoc prawną - assistance (ASS).
Towarzystwa ubezpieczeniowe "podzieliły świat" na trzy części: na Europę (do tej grupy włączane są kraje basenu Morza Śródziemnego); USA, Kanadę, Australię i Japonię oraz resztę świata. Jednak coraz częściej dokonuje się podziału tylko na Europę wraz z krajami basenu Morza Śródziemnego i na resztę świata. Ubezpieczenie na cały świat jest droższe, ale i suma ubezpieczenia jest wyższa.
Przeważnie masz do wyboru kilka wariantów sumy ubezpieczenia. Tu rozbieżności są naprawdę olbrzymie w zależności od wariantu polisy, towarzystwa ubezpieczeniowego oraz okresu ważności polisy. Jednak pamiętaj, im mniejsza składka, tym niższa suma ubezpieczenia.


Przed podjęciem decyzji o wyborze ubezpieczenia trzeba zwrócić uwagę na:
- moment od którego ubezpieczenie zaczyna "działać". Niektóre polisy chronią tylko "od granicy do granicy" co oznacza, że jeśli złamiemy sobie rękę jeszcze albo już w Polsce (pomimo ważności polisy) nie dostaniemy odszkodowania
- specyfikę społeczno-polityczną kraju (jeżeli udajesz się do strefy, gdzie jest podwyższone ryzyko kradzieży i rabunków, warto się zastanowić nad wykupieniem dodatkowego ubezpieczenia bagażu)
- czas na jaki pozostajemy za granicą (jeżeli jesteś aktywnym podróżnikiem i często wyjeżdżasz korzystniejsze będzie dla Ciebie wykupienie polisy na dłuższy okres, istnieje możliwość wykupienia jej nawet na okres 12 miesięcy).

Ubezpieczenia turystyczne nie są obowiązkowe, to czy się ubezpieczysz zależy tylko od Ciebie. Pamiętaj, nieszczęścia przychodzą zawsze w najmniej oczekiwanym momencie. Uniknąć ich nie możesz, ale możesz ubezpieczyć się od jego skutków.

- ubezpieczenie kosztów leczenia (KL)
- pokrywa udokumentowane koszty związane z transportem ambulansem, Twoim leczeniem, pobytem i operacjami w szpitalu, lekarstwami przepisanymi przez lekarza oraz koszty powstałe w związku z koniecznością powrotu do kraju w innym, niż planowany terminie
Od 1 stycznia 2006 r. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego przysługuje nam w krajach stowarzyszonych pomoc medyczna, ale zakres tych świadczeń jest ograniczony, choćby ze względu na przepisy obowiązujące w danym państwie. W praktyce wiąże się to np. z koniecznością dopłacania do niektórych zabiegów. Trzeba przy tym pamiętać, że NFZ nie refunduje zagranicznych kosztów transportu medycznego czy też akcji ratowniczej. EKUZ nie zastąpi nam więc ubezpieczenia KL

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) - to inaczej gwarancja wypłaty pieniędzy w sytuacji, gdybyś uległ wypadkowi i doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku Twojej śmierci pieniądze z polisy zostaną przekazane osobie wskazanej przez Ciebie w umowie

- ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP) - w przypadku utraty czy zniszczenia bagażu, towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje Ci wypłatę części lub całości odszkodowania

- assistance (ASS) - to nie tylko zwrot kosztów leczenia, ale również rozszerzenie odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej oraz dodatkowa pomoc (np. prawną) ze strony ubezpieczyciela w sytuacji, kiedy Tobie coś się stanie (zachorujesz, masz wypadek samochodowy, wpadniesz po tramwaj etc.) podczas pobytu poza granicami kraju

Oprócz zakresu podstawowego firmy ubezpieczeniowe oferują również ubezpieczenia dodatkowe, które można wykupić jako opcję. Wtedy zwiększa się zakres ubezpieczenia i obejmuje m.in. pomoc w uzyskaniu utraconych dokumentów, opiekę nad dziećmi w razie wypadku czy pomoc finansową
:

- koszty ratownictwa - dodatkowa opcja niezbędna w trakcie uprawiania sportów zimowych, uwzględniająca koszty ratownictwa. Najczęściej ratownictwo na stoku wiąże się z transportem lotniczym poszkodowanego do szpitala. Nierzadko pokrywa to umowa główna. Jednak zdarza się, że ratownicy wystawią odpowiednią fakturę - i wówczas pokryje to tylko polisa rozszerzona o koszty ratownictwa. Ten problem najczęściej rozwiązuje powiększenie ubezpieczenia o specjalny program "ski"

- odpowiedzialność cywilna (OC) - pokrywa ewentualne roszczenia osób trzecich, którym wyrządzimy szkodę majątkową albo, co gorsza, spowodujemy uszczerbek na zdrowiu. W krajach Europy Zachodniej system egzekucji takich roszczeń jest bardziej skuteczny niż u nas. Może się zdarzyć, że obejmą one nie tylko leczenie osób poszkodowanych przez posiadacza polisy, lecz także np. ich roszczenia za utracone zarobki itp

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego