NA ŻYCIE - Ubezpieczenia Kielce 'Na Rogatce' - ubezpieczenia kielce, ubezpieczenia komunikacyjne kielce, ubezpieczenie w podróży kielce, ubezpieczenia na życie kielce, ubezpieczenie medyczne kielce

Idź do spisu treści

Menu główne:

NA ŻYCIE

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie zabezpiecza materialnie Twoich bliskich i Ciebie (jeżeli przeżyjesz czy osiągniesz wiek emerytalny).

Wysokość płaconej przez Ciebie składki będzie zależeć od Twojego wieku, wykonywanego zawodu, stanu zdrowia, a także uprawianych sportów czy hobby. Oferta rynkowa jest bardzo bogata. Do niektórych ubezpieczeń można już nawet wykupić opcję, która będzie dodatkowo chronić Twoje zdrowie. Różne rodzaje i typy ubezpieczenia na życie pozwalają dobrać optymalną polisę do swoich potrzeb. Ubezpieczyć się na życie może praktycznie każdy dorosły Polak, który nie przekroczył 65-70 roku życia (wiek maksymalny ubezpieczonego zależy od towarzystwa). Dzieci, które ukończyły 13 lat, mogą to zrobić za zgodą rodziców (to oni wtedy deklarują regularne opłacanie składek, do czasu osiągnięcia pełnoletności przez ich dziecko). Wiedz, że wiek, w którym zawierasz umowę ubezpieczenia, rzutuje na wysokość płaconej przez Ciebie składki. Im wcześniej się ubezpieczysz, tym więcej zyskasz i będziesz mógł to zrobić na korzystniejszych warunkach. Najlepiej jest więc ubezpieczyć się tuż po podjęciu pierwszej pracy zawodowej. Pamiętaj jednak, że jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe uzna, iż żyjesz zbyt ryzykownie, bądź po badaniach lekarskich okaże się, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż zachorujesz na bardzo ciężką chorobę,

Rodzaje ubezpieczeń na życie
:
- ubezpieczenia terminowe (czasowe)
- zawierane na czas określony (na ogół od roku do pięciu lat, choć można nawet i na 30 lat). W przypadku Twojej śmierci świadczenia zostaną wypłacone Twoim najbliższym. Ponieważ to ubezpieczenie nie ma charakteru oszczędnościowego, w związku z czym zabezpieczy ono tylko dzień dzisiejszy Twojej rodziny,
- ubezpieczenie na całe życie
- zawsze kończy się z dniem śmierci osoby ubezpieczonej. Wtedy świadczenie przekazywane jest osobom wskazanym w polisie. Składkę opłacasz albo do śmierci, albo do określonego wieku (na ogół 60-65 roku życia). To ubezpieczenie jest skierowane do tych, którzy chcą, aby w wypadku ich śmierci bliscy otrzymali jak największe pieniądze,
- ubezpieczenie na życie i dożycie
- do przejścia na emeryturę chronisz swoje życie tzn. w przypadku Twojej śmierci towarzystwo wypłaca świadczenia Twoim najbliższym. Natomiast jeżeli dożyjesz wieku emerytalnego, uzbierane pieniądze będą Ci wypłacane np. co miesiąc lub zostanie Ci wypłacona cała suma świadczenia,
- ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym
- w tym ubezpieczeniu składka jest podzielona na dwie części: pierwsza chroni Twoje życie, druga jest inwestowana w funduszu (jest proponowanych kilka do wyboru). W przypadku Twojej śmierci Twoja rodzina otrzyma sumę ubezpieczenia plus zysk wypracowany w funduszu,
- ubezpieczenie rentowe
- skierowane do osób, które chcą po przejściu na emeryturę otrzymywać dodatkowa rentę,
- ubezpieczenie posagowe
- to finansowe zabezpieczenie startu dziecka w dorosłe życie, a także zabezpieczenie finansowe dziecka na wypadek śmierci jego rodziców lub kalectwa, dziecka gdy rodzice już nie żyją,
- wypadkowe NNW
- przedmiotem tego ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, powodujące stały uszczerbek na zdrowiu.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego