KOMUNIKACJA - Ubezpieczenia Kielce 'Na Rogatce' - ubezpieczenia kielce, ubezpieczenia komunikacyjne kielce, ubezpieczenie w podróży kielce, ubezpieczenia na życie kielce, ubezpieczenie medyczne kielce

Idź do spisu treści

Menu główne:

KOMUNIKACJA

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne stanowią pakiet ubezpieczeń, który powinien posiadać każdy właściciel pojazdu mechanicznego. Jeżeli więc chcesz być pełnoprawnym użytkownikiem szos, przede wszystkim musisz wykupić obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W przeciwnym razie narażasz się na konsekwencje prawne i finansowe, wynikające z niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.

Wśród ubezpieczeń komunikacyjnych wyróżniamy ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Pierwszą grupę reprezentuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ruchu krajowym OC oraz ubezpieczenie obowiązkowe w ruchu zagranicznym tzw. zielona karta ZK. Natomiast ubezpieczenia dobrowolne to: auto-casco AC, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW oraz assistance ASS. Każdą z tych polis możesz nabyć oddzielnie lub w pakiecie.

OC
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Polisa ta jest obowiązkowa dla wszystkich pojazdów mechanicznych dopuszczonych do ruchu. W jej ramach ubezpieczyciel gwarantuje pokrycie wszystkich roszczeń finansowych osób poszkodowanych przez Ciebie wskutek wypadku na drodze.

ZK
- "Zielona Karta". Jest to obowiązkowe ubezpieczenie OC, które musisz mieć, aby wyjechać swoim autem za granicę. Zaopatrzysz się w nią w prawie każdym towarzystwie ubezpieczeniowym oraz na przejściach granicznych. W razie wypadku, odszkodowanie z polisy ZK pokryje szkody wyrządzone przez Ciebie innym użytkownikom szos podczas wyjazdów zagranicznych.

AC
- auto-casco. Jest to dobrowolne ubezpieczenie pojazdu od kradzieży, wypadku. W ramach umowy ubezpieczenia firma asekuracyjna zobowiązuje się pokryć koszty naprawy Twojego pojazdu, jeśli byłeś sprawcą wypadku czy w razie kradzieży auta wypłaci pieniądze stanowiące równowartość sumy ubezpieczenia (wartość samochodu, którą określiłeś w polisie). Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują z reguły kilka wariantów ubezpieczeń. Pozwala to na dostosowanie oferty do twoich indywidualnych wymagań.

NNW
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Dobrowolne ubezpieczenie obejmujące wszystkie następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące kierowców i pasażerów pojazdu.

Assistance
- ubezpieczenie gwarantuje Ci pomoc techniczną i medyczną w razie wypadku, awarii pojazdu lub jego kradzieży. Polisa pokryje także koszty zakwaterowania, jeżeli naprawa pojazdu będzie się przedłużać a nawet za transport chorych do szpitala.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego