FIRMA - Ubezpieczenia Kielce 'Na Rogatce' - ubezpieczenia kielce, ubezpieczenia komunikacyjne kielce, ubezpieczenie w podróży kielce, ubezpieczenia na życie kielce, ubezpieczenie medyczne kielce

Idź do spisu treści

Menu główne:

FIRMA

Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i wyposażenia stanowiących niskocenne składniki majątku lub środki obrotowe:
- pożar, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, uderzenie pioruna , uderzenie pojazdu , zalanie, huragan, śnieg, lawiny, grad, powódź, osuwanie lub zapadania się ziemi, trzęsienie ziemi, a także dym, sadza i huk ponaddźwiękowy
- kradzież z włamaniem do pomieszczenia lub rabunek w pomieszczeniu bądź dewastacja wewnątrz pomieszczenia (ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również koszty naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie)
- katastrofa budowlana
- przepięcia

Ubezpieczenie budynków, budowli, lokali i nakładów inwestycyjnych
:
- pożar, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, zalania, huraganu, śniegu, lawiny, gradu, powodzi, osuwania lub zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, a także dymu, sadzy i huk ponaddźwiękowy, dewastacja, katastrofa budowlana


Ubezpieczenie wartości pieniężnych
:
- pożar, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, uderzenia pioruna, uderzenie pojazdu, zalanie, huragan, śnieg, lawiny, grad, powódź, osuwanie lub zapadanie się ziemi, trzęsienia ziemi, a także dymu, sadza i huk ponaddźwiękowy
-  kradzież z włamaniem do pomieszczenia lub rabunek w pomieszczeniu bądź dewastacja będąca efektem tych zdarzeń (ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również koszty naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie)
- rabunek w transporcie

Ubezpieczenie mienia pracowniczego
:
- pożar, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, zalanie, huragan, śnieg, lawiny, grad, powódź, osuwanie lub zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi, a także dym, sadza i huk ponaddźwiękowy
- kradzieży z włamaniem, rabunku lub dewastacji będącej następstwem włamania do pomieszczenia lub rabunku w pomieszczeniu (ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również koszty naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie)

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
:
- ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na całkowitym lub częściowym stłuczeniu (rozbiciu) przedmiotu ubezpieczenia. W granicach sumy ubezpieczenia pokrywane są dodatkowo koszty naprawy ram i opraw uszkodzonych wskutek rozbicia przedmiotu ubezpieczenia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
:
Zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność cywilną (deliktowej oraz kontraktowej) w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem.
- odpowiedzialność deliktowa - chroni przed następstwami nieszczęśliwych zdarzeń w życiu prywatnym wyrządzonych osobom trzecim. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następujące zdarzenia: spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub zniszczenie mienia poszkodowanego
- odpowiedzialność kontraktowa - chroni ono przed szkodami powstałymi w skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania przyjętego zobowiązania. W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych OC kontraktowe występuje jako dodatkowe ubezpieczenie OC deliktowego

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego