DOM - Ubezpieczenia Kielce 'Na Rogatce' - ubezpieczenia kielce, ubezpieczenia komunikacyjne kielce, ubezpieczenie w podróży kielce, ubezpieczenia na życie kielce, ubezpieczenie medyczne kielce

Idź do spisu treści

Menu główne:

DOM

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Ubezpieczenie domu, mieszkania i nieruchomości

Dom, mieszkanie są Twoją ostoją. Najczęściej masz w nim cały dorobek życia. Czy jest on wystarczająco zabezpieczony? Dobre zamki w drzwiach i kraty w oknach często nie potrafią ochronić Twojego mienia przed kradzieżą. Przed stratami spowodowanymi przez zwyczajne zalanie wodą, pożarem może zabezpieczyć tylko odpowiednia polisa.

Ubezpieczenie mienia i nieruchomości wiele towarzystw oferuje w pakiecie - niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dołączają do polisy standardowej także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), chroniące przed skutkami szkód wynikłych wskutek wykonywania czynności życia codziennego - np: zalanie mieszkania sąsiada. Ubezpieczeniem tym są objęci również Twoi najbliżsi.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest najczęściej na 12 miesięcy. Składka stanowi określony procent od sumy ubezpieczenia. W wariancie podstawowym wynosi on najczęściej około 1,5 - 1,7% wartości sumy ubezpieczenia. Stosowane są różnego rodzaju ulgi (np. za dodatkowe zabezpieczenia) i zwyżki (np: za strefę zamieszkania o podwyższonym ryzyku).

Ubezpieczeniu mienia i nieruchomości podlegają mieszkania, domy, domy w budowie oraz domki letniskowe wraz z ich wyposażeniem. Osobą ubezpieczającą może być osoba posiadająca prawo własności danego lokalu, będąca jego najemcą lub posiadająca spółdzielcze prawa do lokalu.

Klasyczne ubezpieczenie domów i mieszkań to przede wszystkim ubezpieczenie przedmiotów stanowiących ich wyposażenie (także stałych elementów mieszkania) oraz ubezpieczenie tzw. murów.

Ubezpieczenie mieszkania - ochronę ubezpieczeniową znajdujących się w nim przedmiotów: sprzętu audiowizualnego, komputerowego, fotograficznego, instrumentów muzycznych, przedmiotów ze srebra, złota i platyny, monet, biżuterii, dzieł sztuki, zbiorów filatelistycznych itp.).

Ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych (tzw. ubezpieczenie murów), którym objęte są budowle i budynki w stadium użytkowania lub budowy tj. konstrukcja materiałowa dachu, ścian, stropów itp.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego