ZDROWOTNE - Ubezpieczenia Kielce 'Na Rogatce' - ubezpieczenia kielce, ubezpieczenia komunikacyjne kielce, ubezpieczenie w podróży kielce, ubezpieczenia na życie kielce, ubezpieczenie medyczne kielce

Idź do spisu treści

Menu główne:

ZDROWOTNE

Ubezpieczenia zdrowotne

Jednym z głównych założeń ubezpieczenia zdrowotnego jest zapewnienie Ubezpieczonemu szerokiego zakresu usług medycznych dostępnego na terenie całego kraju. Każdy Ubezpieczony samodzielnie wybiera miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych spośród Partnerów Medycznych współpracujących z Towarzystwem. Dzięki temu rozwiązaniu istnieje możliwość uzyskania porady specjalistycznej zarówno w placówce medycznej oferującej szeroki zakres konsultacji specjalistycznych,  jak i w ośrodku specjalizującym się w leczeniu tylko danego schorzenia.  

Podstawowa opieka medyczna
- pokrycie kosztów konsultacji u lekarza rodzinnego, internisty oraz pediatry (liczba wizyt jest nielimitowana), szczepienia przeciw grypie oraz podstawowych badań laboratoryjnych i diagnostycznych

Specjalistyczna opieka zdrowotna
- pokrycie kosztów konsultacji u lekarzy wszystkich specjalności (liczba wizyt jest nielimitowana), wizyt domowych oraz szerokiego zakresu badań laboratoryjnych i diagnostycznych

Koszty leczenia poza granicami kraju
- pokrycie kosztów leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego, dentystycznego, podróży osoby bliskiej, powrotnego transportu Ubezpieczonego do kraju, przewiezienia zwłok do Polski, akcji ratowniczych. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje przez każde pierwsze 45 dni pobytu za granicą

Chirurgia jednego dnia
- pokrycie kosztów zaleconych przez lekarza zabiegów chirurgicznych

Świadczenie szpitalne - świadczenie pieniężne za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości uzgodnionej w umowie ubezpieczenia np.; 50 PLN, 100 PLN, 150 PLN

Świadczenie operacyjne - świadczenie pieniężne na wypadek poddania się operacji chirurgicznej w następstwie choroby, nieszczęśliwego wypadku lub ciąży

Medycyna pracy – szeroki zakres świadczeń związanych z wypełnieniem przez pracodawcę obowiązków wynikających z kodeksu pracy

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego